Närproducerat och miljövänligt åker hand i hand

Göran Karlin

Göran Karlin

I dag är människor mer miljömedvetna än någonsin och när det gäller återvinning går utvecklingen snabbt framåt. Göran Karlin och hans närmare 60 anställda på återvinningsföretaget Samtek åker dagligen runt i Uppsalaregionen och hämtar allt slags återvinningsmaterial – från glas och metall till byggvirke. Sedan 2010 kan de fokusera helt på sin gröna linje, medan de viktiga IT-rutinerna löper på friktionsfritt tack vare samarbetet med Koneo.

  • Tidigare använde vi en IT-leverantör som jobbade åt stora företag och vi kände att vi hamnade långt ner på prioriteringslistan. Sedan 2010 använder vi Koneos närproducerade IT istället och nu finns det inget jag känner att vi saknar. Precis som oss är de lokalt förankrade vilket ger en fördel – exempelvis är de väldigt snabba, säger Göran, VD på återvinningsföretaget Samtek.

Övergripande koll för en grönare framtid
Samtek har även resurser att ta hand om industriavfall och miljöavfall, något som kräver stor noggrannhet i den dagliga driften. För att få övergripande koll använder de Koneos fjärrskrivbord där all viktig information som fakturor och ordrar samlas. De använder också Koneos multifunktionsskrivare, vilka finns tillgängliga på samtliga kontor, från Uppsala till Hallstavik, Västerås, Östhammar och Norrtälje. Och Koneo har hjälpt till att effektivisera verksamheten på flera sätt.

  • Nu har vi en övergripande koll och ett ställe där allt finns samlat. Jag kommer åt Koneos fjärrskrivbord var jag än befinner mig i världen och om något mot förmodan skulle strula löser de allt på nolltid med sin snabba support, förklarar Göran.

Med hjälp av fjärrskrivbordet har Samtek möjlighet att göra logistikförbättringar på ett smidigare sätt och se till så att verksamheten följer sina utsatta miljömål.

  • Vi kör ekovänligt. Vi har tydliga miljömål och försöker att sänka belastningen markant för varje år som går. Fjärrskrivbordet ger oss större möjlighet att leva som vi lär.

”Hittar man en brandsläckare bland de brännbara soporna vet man

att det finns lite att jobba på”

Utan avfall ingen värme
Samtek erbjuder återvinningstjänster i flera led – från sophämtning till sortering, transporter till brännugnar och vidareslussning till returcentraler. Olika sorters avfall kräver olika sorters hantering och exempelvis sker teknikåtervinningen till stor del manuellt. Det mesta går att återvinna och avfallet som Samtek hanterar används bland annat till att värma upp hushållen det hämtas från. På så sätt sluter Samtek sin miljömedvetna cirkel.

Göran ger ett avslutande tips till alla Uppsalabor.

  • Sortera bättre och bli mer medvetna, helt enkelt. Det tjänar både vi och miljön på.