Vision

Vi ska vara ledande i vår region på att sälja och supportera våra produkter och tjänster med fokus på kundens behov och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Kvalitativa, intern- och externmiljömässiga och ekonomiskt hållbara lösningar eftersträvas genom

  • Kundfokus
  • Engagerade medarbetare med positiv syn på utveckling
  • Givande och nära samarbete med uppdragsgivare och samarbetspartners
  • Att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat
  • Efterföljande av lagar och andra bindande krav

 

Signum för utförandet av våra åtaganden är ständig förbättring av verksamheterna med hänsyn tagen till medarbetarnas förutsättningar och utvecklingspotential inom ramen för givna ekonomiska ramar samt intern organisatorisk flexibilitet.