Produkter & Tjänster på Koneo Uppsala

Produkter & Tjänster

Dags för Närproducerad IT®

Vårt viktigaste uppdrag är att du ska slippa huvudbry över din organisations IT. Med rätt IT-lösning för din verksamhet – och en snabb och nära support – slipper du slöa datorer, servrar som strejkar och skrivare som gett upp.

Vi kan ta ansvar för hela din IT-miljö och -drift – från datorerna till e-posten och skrivarna, från inköp och hyra till licenser för den hård- och mjukvara du behöver. Och med vår egen molntjänst kan du sova extra gott om natten. Den ligger nämligen inte i Indien eller i USA, utan i Fyrislund.

Under åren har vi lärt oss att en nära och personlig relation mellan kund och IT-leverantör är avgörande för att allt ska fungera. Hos oss har du ett telefonnummer för alla dina frågor, ett 018-nummer.

Du känner oss. Vi känner dig. Vi kallar det Närproducerad IT®.

Välkommen till Koneo Uppsala.